StoryEditorUniknij sporu!

Wspólny płot z sąsiadem: co trzeba wiedzieć, planując inwestycję?

W przypadku niektórych działek, szczególnie tych niewielkich, zbudowane płotu na granicy z sąsiadem jest korzystnym rozwiązaniem. Jednak ze względu na to, że niektóre kwestie są nieuregulowane prawnie, warto dobrze przemyśleć decyzję o tego typu inwestycji. Co warto wiedzieć?

Czy na budowę płotu potrzebne jest zezwolenie? 

Nieogrodzone działki w oczach niektórych użytkowników są bardzo niekomfortowe. Na szczęście nie jesteśmy skazani na znoszenie tego dyskomfortu. Dzięki temu, że płot kwalifikuje się prawnie jako “nieskomplikowany obiekt budowlany”, można postawić go bez konieczności uzyskiwania zezwoleń w urzędzie. Są jednak wyjątki. Zgodę trzeba uzyskać w przypadku: 

  • budowy, przebudowy lub remontu ogrodzenia o wysokości ponad 2,2 m od powierzchni gruntu; 
  • budowy, przebudowy lub remontu ogrodzenia stojącego pomiędzy działkami budowlanymi i terenami publicznymi (np. parkami miejskimi, ulicami). 

Odpowiedni dokument może wydać starosta, wojewoda lub Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Jakie wymagania musi spełniać każde ogrodzenie? 

Regulacje prawne dotyczące ogrodzenia działki są stosunkowo luźne. Wszystkie kwestie techniczne reguluje prawo budowlane oraz odpowiednie rozporządzenia ministra infrastruktury. Najważniejsze z nich, dotyczące wszystkich ogrodzeń, zakładają, że: 

  • ogrodzenie nie może stanowić zagrożenia dla ludzi i zwierząt – wszystkie ostre elementy (jak groty czy drut kolczasty) nie mogą znajdować się na wysokości poniżej 1,8 m
  • bramy oraz furtki mają otwierać się do wewnątrz
  • maksymalna szerokość bramy to 2,4 m, a furtki0,9 m

Czy płot można postawić na granicy działek? 

Płot można postawić właściwie w dowolnym miejscu własnej działki. Jednak jeżeli decydujemy się umiejscowić ogrodzenie na styku dwóch posiadłości, warto pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim, sąsiad musi wyrazić na to zgodę! Warto zadbać, by miała ona charakter pisemny. Najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie umowy, która ureguluje wszystkie kwestie, związane z budową i utrzymaniem płotu oraz ponoszonymi kosztami. Zgodnie z prawem, wszelkiego typu ogrodzenia, znajdujące się na granicy, służą do wspólnego użytku sąsiadów i są oni zobowiązani do współdzielenia kosztów ich utrzymania. Jeżeli nie doprecyzujemy wszystkich kwestii w umowie, to właśnie według tych przepisów rozstrzygane będą ewentualne sąsiedzkie spory.

Przeczytaj także: Gałęzie z drzewa sąsiada wiszą nad moją działką. Co z tym zrobić?

Co robić, gdy sąsiad nie zgadza się na płot? 

Jedyną sytuacją, w której sąsiad ma prawo nie zgodzić się na wybudowanie ogrodzenia, jest ta, kiedy ma ono stanąć na granicy działek. Jeżeli płot będzie od niej odsunięty, właściciel sąsiedniej nieruchomości nie może ingerować w jego budowę. Jego ewentualna niezgoda może mieć jednak dalsze konsekwencje. Jeżeli granice działki nie są pewne, może dojść do sąsiedzkiego sporu. Z tego względu, jeśli obawiamy się konfliktu z sąsiadem, lepiej przed wybudowaniem płotu dokonać pomiarów placu z pomocą geodety, który sporządzi odpowiednie dokumenty. Wówczas zyskamy wszystkie niezbędne informacje, dotyczące tego, w którym dokładnie miejscu może przebiegać ogrodzenie, by nie stanowiło powodu do ewentualnej kłótni.

Przeczytaj także: Sąsiad sąsiadowi wilkiem! O co zazwyczaj Polacy ciągają się po sądach?

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. marzec 2024 12:50