StoryEditorWokół domu

Ogrodzenie działki – przepisy w 2024 roku

06.04.2024., 15:00h
Czy każdy musi zbudować ogrodzenie wokół własnej posesji? Czy fakt postawienia płotu należy zgłaszać? Czy istnieje jakieś obwarowanie prawne w tym temacie?

Okazuje się, że ogrodzenia wokół własnej działki stawiać nie musimy. Jednak w naszym kraju zwyczajowo to robimy, aby zwiększyć bezpieczeństwo domowników, zadbać o estetykę i intymność swojego gospodarstwa domowego.

Budowa ogrodzenia a formalności

Budowę ogrodzenia, które nie przekracza wysokości 2,2 m nie musimy nigdzie zgłaszać, ponieważ nie wymaga ono żadnych formalności. Jeśli marzy nam się płot wyższy niż 2,2 m, ten zamiar zgłaszamy do odpowiednich władz. Dokument może wydać starosta, wojewoda lub Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.  Po zgłoszeniu budowy powinniśmy odczekać 21 dni – jeśli nie otrzymamy odmowy, możemy zabierać się do pracy.  Najlepiej, jeśli kwestię budowy płotu między działkami, uzgodnimy z sąsiadem. Istnieje wtedy szansa na to, że wydatki przeznczone na ogrodzenie zmniejszą się o połowę.

Kodeks cywilny – art. 154.

§ 1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.

§ 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

image
Uniknij sporu!

Wspólny płot z sąsiadem: co trzeba wiedzieć, planując inwestycję?

Sąsiedzi nie muszą jednak wspólnie płacić za ogrodzenie, solidarne działanie zależy od dobrej woli stron. Także w przypadku, gdy ktoś już wcześniej zakupił i postawił płot, nie może żądać zwrotu połowy kosztów tej inwestycji. Tak naprawdę, płot można postawić w dowolnym miejscu własnej działki. Jednak jeżeli decydujemy się na ogrodzenie na styku dwóch posiadłości, to pamiętajmy, że sąsiad musi wyrazić na to zgodę, najlepiej pisemną. Ogrodzenia znajdujące się na granicy służą do wspólnego użytku sąsiadów i są oni zobowiązani do współdzielenia kosztów ich utrzymania.

Ogrodzenie i ważne zasady

Ogrodzenie musi znaleźć się w granicach działki, aby nie naruszało czyjeś własności. Ponadto, ogrodzenie nie może stanowić zagrożenia dla ludzi i zwierząt – wszystkie ostre elementy (jak groty czy drut kolczasty) nie mogą znajdować się na wysokości poniżej 1,8 m; bramy oraz furtki mają otwierać się do wewnątrz; maksymalna szerokość bramy ma wynosić 2,4 m, a furtki – 0,9 m

Ogrodzenie działki od strony drogi i ulicy

Jeśli działka przylega do drogi publicznej, to umiejscowienie ogrodzenia należy uzgodnić z zarządcą drogi. Nie można budować ogrodzenia na terenie pasa drogowego, płot nie może przekraczać linii rozgraniczających drogę, a furtka i brama wjazdowa na posesję powinny otwierać się na teren działki. Przede wszystkim chodzi o zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg. Ogrodzenia nie mogą utrudniać komunikacji czy ograniczać widoczności na skrzyżowaniach dróg, ani ingerować negatywnie w środowisko naturalne, np. jeśli działka leży na terenie objętym ochroną przyrody. Płot nie powinien także przeszkadzać w migracji zwierząt.

Ogrodzenie działki

Ogrodzenie powinno także współgrać ze stylem budynku. Nowoczesne ogrodzenia tworzone są głównie z drewna, metalu, betonu lub kamienia. Modne są ogrodzenia gabionowe, które stworzone są z ażurowych metalowych pojemników wypełnionych kamieniami.

Oprac. Angelika Drygas

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. czerwiec 2024 19:14