StoryEditorPIT-y 2024

Ulga na dziecko, internet i rehabilitację: co można odliczyć od podatku PIT w 2024 roku?

Rozliczanie PIT-ów w 2023 roku dla wielu osób było męczarnią, ponieważ zaczęły wtedy obowiązywać regulacje związane z Polskim Ładem. W tym roku będzie nieco łatwiej, ponieważ nie wprowadzono nowych rewolucji podatkowych. Dobra wiadomość jest jednak taka, że wciąż można skorzystać z wielu ulg i odliczeń! Kto może to zrobić? Komu przysługuje ulga na dziecko, internet czy rehabilitację?

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT? 

Od 15 lutego można już rozliczać zeznania podatkowe za 2023 rok. Tylko od nas zależy, czy poprosimy o pomoc księgową, wypełnimy PIT samodzielnie czy skorzystamy z rozliczenia przygotowanego przez Krajową Administrację Skarbową w systemie Twój e-PIT. 

Przeczytaj więcej: Rozliczanie podatków przez Twój e-PIT: co trzeba wiedzieć? 

Niezależnie od tego, w jakiej formie będziemy rozliczać swój podatek PIT, musimy to zrobić w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia. Podatnik musi także podać potrzebne dane, jeżeli przysługuje mu jakakolwiek ulga i chce z niej skorzystać. 

Jakie ulgi od podatku przysługują w 2024 roku? 

Polski Ład wprowadził szereg nowych ulg podatkowych. Można z nich skorzystać również w tym roku, rozliczając zeznanie za 2023. Na liście znalazły się: 

 • ulga na dziecko, 
 • ulga termomodernizacyjna, 
 • ulga rehabilitacyjna, 
 • ulga na Internet, 
 • ulga dla młodych, 
 • ulga abolicyjna, 
 • ulga B+R, 
 • ulga na IKZE, 
 • ulga na zabytki, 
 • ulga na terminal, 
 • ulga na robotyzację, 
 • ulga na prototyp, 
 • ulga dla pracujących seniorów, 
 • ulga na powrót, 
 • ulga dla rodzin 4+, 
 • ulga dla inwestujących w ASI, 
 • ulga na ekspansję, 
 • ulga na sponsoring. 

Ulgi podatkowe mają szeroki zakres, obejmują zarówno najmłodszych podatników do 26 roku życia (ulga dla młodych) jak i tych najstarszych (np. ulga dla pracujących seniorów). Z pewnością wielu Polaków skorzysta z ulgi na dziecko, interesująca jest także ulga na internet. Z kolei o uldze termomodernizacyjnej przeczytasz w naszym artykule: Termomodernizacja domu 2024: ile pieniędzy można dostać? 

Ulga na dziecko w podatku PIT: ile pieniędzy można odzyskać? 

Jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym lub pełnisz funkcję rodziny zastępczej, przysługuje ci ulga na dziecko. W przypadku rodziców jedynaka obowiązuje kryterium dochodowe – w danym roku podatkowym dochody nie mogły przekroczyć: 

 • 112 000 zł gdy pozostajesz przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody twoje i twojego małżonka), 
 • 112 000 zł jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, 
 • 56 000 zł jeśli nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku. 

Gdy w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko, kryterium dochodowe nie obowiązuje. Zwolnieni są z niego także rodzice dzieci z niepełnosprawnością. 

Przeczytaj także: Korzystasz z ulgi na dziecko? Uważaj na ostre kary!

Kto może odliczyć koszty internetu od PIT-u? 

Ulgą, z której wiele osób może zechcieć skorzystać, jest ulga od internetu. Przysługuje ona tym, którzy ponieśli w ostatnim roku podatkowym wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet i dotąd nie korzystali z tej formy zwrotu, bądź skorzystali z niej w 2022 roku. Warto wiedzieć, że ta ulga jest limitowana: maksymalne odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł. Aby móc z niego skorzystać, należy do rozliczenia podatkowego załączyć dokumenty potwierdzające poniesione wydatki: faktury, rachunki lub inne dowody, zawierające dane o kupującym, sprzedającym, rodzaju usługi i poniesionym koszcie. 

Przeczytaj także: Rozliczasz PIT? Nie zapomnij o uldze mieszkaniowej! Komu i kiedy przysługuje? 

Ulga rehabilitacyjna od podatku: ile i dla kogo? 

Osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom a także każdemu, kto w ostatnim roku podatkowym poniósł wydatki na rehabilitację lub takie związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, przysługuje ulga podatkowa. Aby ją uzyskać, konieczne będzie przedstawienie dokumentu, który stwierdza poniesienie wydatków. Należy pamiętać, że osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika dotyczy limit dochodu. Za 2023 rok wynosi on 19 061,28 zł - tej kwoty nie mogły przekroczyć roczne dochody osoby, której opiekun ubiega się o ulgę rehabilitacyjną. 

Gdzie szukać informacji o ulgach od podatku? 

Szczegółowe informacje dotyczące ulg, darowizn i zwolnień od podatku można znaleźć na stronie internetowej podatki.gov.pl. Ta strona rządowa zbiera wszystkie potrzebne dane również o tych mniej popularnych ulgach, warto zatem śledzić ją i korzystać z przysługujących nam zwolnień przy rozliczaniu PIT-ów. 

 

źródło: podatki.gov.pl

oprac. Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. lipiec 2024 03:22